SHENZHEN MAGIC DES

002856 SZSE
002856
SHENZHEN MAGIC DES SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002856 financial statements

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN MAGIC DES พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002856 คือ 1.517B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.00, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 11210.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด