HUNAN INVESTMENT
000548 SZSE

000548
HUNAN INVESTMENT SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

000548 financial statements

สรุปทางการเงินของ HUNAN INVESTMENT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 000548 คือ 1.947B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.13, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.51% และ P/E คือ 29.36

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด