PIOTECH INC.PIOTECH INC.PIOTECH INC.

PIOTECH INC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

688072 พื้นฐาน

PIOTECH INC. สรุปรายได้

รายได้ PIOTECH INC. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 2.71 B CNY ซึ่งส่วนใหญ่ 2.57 B CNY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Thin Film Deposition Equipment. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี PIOTECH INC. 2.70 B CNY, และปีก่อนนั้น 1.71 B CNY.

จากซอร์ส
จากประเทศ