GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (BEIJING) INC

603986 SSE
603986
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (BEIJING) INC SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

603986 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (BEIJING) INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 603986 คือ 92.83B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 4.12 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.76% และ P/E คือ 34.15 วันที่ของรายได้ GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (BEIJING) INC ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 1.00 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้