SWISS PRIME SITE NSWISS PRIME SITE NSWISS PRIME SITE N

SWISS PRIME SITE N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SPSN พื้นฐาน

SWISS PRIME SITE N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSPSN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.40 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.00%