ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
บริษัท Baidu คือ ผู้ให้บริการการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบภาษาจีน บริษัทได้นำเสนอแพลทฟอร์มในการค้นหาในรูปแบบภาษาจีนผ่านทางเว็บไซต์ Baidu.com ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ รวมถึง หน้าเว็บ ข่าว รูปภาพ เอกสาร และไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ผ่านทางลิงค์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือไปจากการให้บริการผู้ใช้งานในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตแบบรายย่อย บริษัทยังได้จัดเตรียมแพลทฟอร์มสำหรับธุรกิจต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้าเช่นกัน ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วย 3 ส่วน: บริการเกี่ยวกับการค้นหา, บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย และ iQiyi บริการเกี่ยวกับการค้นหาเป็นบริการทางการตลาดตามคำคีย์เวิร์ด ซึ่งเจาะจงไปยัง หรือถูกเรียก โดยการค้นหาของผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งหลักๆ ประกอบไปด้วยบริการ pay-for-performance (P4P) และบริการทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ บริการเกี่ยวกับการซื้อขายประกอบไปด้วย Baidu Nuomi, Baidu Takeout Delivery, Baidu Maps, Baidu Connect, Baidu Wallet และอื่นๆ iQiyi เป็นแพลทฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่มีเนื้อหาต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพยนต์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ ซีรีย์ทางโทรทัศน์ การ์ตูน วาไรตี้โชว์ และรายการอื่นๆ