APG SGA NAPG SGA NAPG SGA N

APG SGA N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

APGN พื้นฐาน

APG SGA N สรุปรายได้

รายได้ APG SGA N สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 328.88 M CHF ซึ่งส่วนใหญ่ 325.63 M CHF มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Out of Home Advertising, ปีก่อนนำ 310.60 M CHF. สวิตเซอร์แลนด์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี APG SGA N 311.29 M CHF, และปีก่อนนั้น 297.18 M CHF.

จากซอร์ส
จากประเทศ