APG SGA NAPG SGA NAPG SGA N

APG SGA N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

APGN พื้นฐาน

APG SGA N ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

APGN มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 11.00 CHF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.54%