บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
554.087M
เงินทุนของตลาด
502
ปริมาณการซื้อขาย
+0.27%
เปลี่ยนแปลง
−0.80%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.63%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
APGNAPG SGA N
185.5 CHF0.27%0.5 CHF
มีแรงขาย
50293.121K CHF554.087M CHF23.757.81 CHF481