BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BAM พื้นฐาน

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBAM ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.55 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.92%