CITICORE ENERGY REIT CORP.CITICORE ENERGY REIT CORP.CITICORE ENERGY REIT CORP.

CITICORE ENERGY REIT CORP.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CREIT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CITICORE ENERGY REIT CORP.

สินทรัพย์รวมของ CREIT สำหรับ Q4 23 คือ 9.72 B PHP ซึ่งมากกว่า 0.00% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 1.13% ใน Q4 23 เป็น 5.25 B PHP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี