ITERA ASAITERA ASAITERA ASA

ITERA ASA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ITERA พื้นฐาน

ITERA ASA สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย ITERA คือ 1.13 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 9.97 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 758.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย