ITERA ASA

ITERAEURONEXT OSLO
ITERA
ITERA ASAEURONEXT OSLO
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ITERA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ITERA ASA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ITERA คือ 1.136B NOK EPS TTM ของบริษัทคือ 0.53 NOK, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.55% และ P/E คือ 26.66 วันที่ของรายได้ ITERA ASA ถัดไปคือ 16 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.19 NOK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้