HHH

HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HSPG พื้นฐาน

HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ HSPG สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 122.31 M NOK และลดลง 3.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 1.84 M NOK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM