HHH

HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HSPG พื้นฐาน

HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

HSPG มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 7.00 NOK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.30%