ENEFIT GREENENEFIT GREENENEFIT GREEN

ENEFIT GREEN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EGR1T พื้นฐาน

ENEFIT GREEN สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย EGR1T คือ 4.15 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 16.07 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 154.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย