ENEFIT GREENENEFIT GREENENEFIT GREEN

ENEFIT GREEN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EGR1T พื้นฐาน

ENEFIT GREEN earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 68.90 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 66.70 M EUR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.01 EUR, and revenue is expected to reach 68.90 M EUR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of EGR1T earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ