ENEFIT GREENENEFIT GREENENEFIT GREEN

ENEFIT GREEN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EGR1T พื้นฐาน

ENEFIT GREEN สรุปรายได้

รายได้ ENEFIT GREEN สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 217.88 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 119.97 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Wind Energy, ปีก่อนนำ 130.71 M EUR. เอสโตเนีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ENEFIT GREEN 151.13 M EUR, และปีก่อนนั้น 153.07 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ