BAMBUSER ABBAMBUSER ABBAMBUSER AB

BAMBUSER AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BUSER พื้นฐาน

BAMBUSER AB กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ BUSER สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ -0.13 SEK ในขณะที่ค่าประมาณการคือ -0.13 SEK ซึ่งคิดเป็น 0.00% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 31.00 M SEK แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 27.00 M SEK ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ -0.13 SEK และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 29.00 M SEK ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ BUSER สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ