LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRSLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRSLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS

LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LJM1R พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS

สินทรัพย์รวมของ LJM1R สำหรับ Q4 23 คือ 9.48 M EUR, 4.29% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 8.17% ใน Q4 23 เป็น 2.77 M EUR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี