LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRSLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRSLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS

LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LJM1R พื้นฐาน

LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลLJM1R ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.23%