BOREO OYJBOREO OYJBOREO OYJ

BOREO OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BOREO พื้นฐาน

BOREO OYJ สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย BOREO คือ 0.35 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 11.08 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 341.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย