BOREO OYJBOREO OYJBOREO OYJ

BOREO OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BOREO พื้นฐาน

BOREO OYJ สรุปรายได้

รายได้ BOREO OYJ สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 161.32 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 62.40 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electronics, ปีก่อนนำ 62.70 M EUR. ฟินแลนด์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BOREO OYJ 112.80 M EUR, และปีก่อนนั้น 110.60 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ