DECIDEACT A/SDECIDEACT A/SDECIDEACT A/S

DECIDEACT A/S

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ACT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ DECIDEACT A/S

สินทรัพย์รวมของ ACT สำหรับ H2 23 คือ 28.83 M DKK ซึ่งมากกว่า 17.31% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 5.24% ใน H2 23 เป็น 16.18 M DKK

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: DKK
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี