Matson, Inc.Matson, Inc.Matson, Inc.

Matson, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MATX พื้นฐาน

Matson, Inc. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MATX คือ 1.33 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 7.87 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 4.32 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย