INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
NYSE
US Flag
INFY

INFY
INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
US Flag
NYSE
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

INFY ชาร์ทหุ้น

การเงิน

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

ข้อมูลส่วนตัว

ภาค: เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
ลูกจ้าง: 229029
อินโฟซิสมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการจ้างและการบริการยุคหน้า บริษัท ฯ พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาและบำรุงรักษาแอพพลิเคชันการตรวจสอบอิสระการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการบริการด้านวิศวกรรมประกอบด้วยวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นวงจรชีวิตและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาและการรวมระบบประกอบด้วยการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาขององค์กรการรวมระบบและเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มธุรกิจและโซลูชั่นสำหรับการเร่งรัดนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง Finacle โซลูชันด้านการธนาคารและข้อเสนอในพื้นที่ของ Analytics, Cloud และ Digital Transformation กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินและประกันภัย (FSI) การผลิตและเทคโนโลยีไฮเทค (MFG & Hi-TECH) พลังงานและสาธารณูปโภคการสื่อสารและบริการ (ECS) ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์ (RCL) และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ การดูแลสุขภาพ (LSH)

ข่าว

หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ