Huntsman CorporationHuntsman CorporationHuntsman Corporation

Huntsman Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HUN พื้นฐาน

Huntsman Corporation สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย HUN คือ 0.67 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 14.11 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 6.00 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย