กลุ่มอาลีบาบาโฮลดิ้ง BABA

BABA NYSE
BABA
กลุ่มอาลีบาบาโฮลดิ้ง NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การค้าปลีก
อุตสาหกรรม: ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต
Alibaba Group Holding Ltd มีส่วนร่วมในการจัดหาตลาดออนไลน์และมือถือในการค้าปลีกและค้าส่ง ดำเนินการผ่านส่วนธุรกิจต่อไปนี้: Core Commerce; คลาวด์คอมพิวติ้ง; สื่อดิจิทัลและความบันเทิง และการริเริ่มนวัตกรรมและอื่น ๆ ส่วนการค้าหลักประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่ดำเนินงานในร้านค้าปลีกและค้าส่ง กลุ่ม Cloud Computing ประกอบด้วย Alibaba Cloud ซึ่งมีการประมวลผลแบบยืดหยุ่น ฐานข้อมูล เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการจัดส่งเนื้อหา การประมวลผลขนาดใหญ่ การรักษาความปลอดภัย การจัดการและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยเครื่องกล และบริการอื่นๆ สำหรับองค์กรขนาดต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนสื่อดิจิทัลและความบันเทิงเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Youko Tudou และ UC Browser ส่วน Innovation Initiatives และอื่นๆ รวมถึงธุรกิจต่างๆ เช่น AutoNavi, DingTalk, Tmall Genie และอื่นๆ บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Chung Tsai และ Yun Ma เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน