สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ icon

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ
NYMEX_MINI
US Flag
QG1!

QG1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ
US Flag
NYMEX_MINI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
        
QGF2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191226.002.420.88%0.022.462.40ขาย
QGG2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200128.002.380.42%0.012.432.37ขาย
QGH2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200225.002.310.87%0.022.332.29ขาย
QGJ2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200326.002.210.68%0.012.222.21แนะนำให้ขาย
QGK2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200427.002.210.23%0.012.232.21ขาย
QGM2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200526.002.270.62%0.012.272.27แนะนำให้ขาย
QGN2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200625.002.320.48%0.012.322.32แนะนำให้ขาย
QGQ2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200728.002.330.43%0.012.332.33แนะนำให้ขาย
QGU2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200826.002.320.43%0.012.322.32แนะนำให้ขาย
QGV2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200925.002.350.51%0.012.352.35แนะนำให้ขาย
QGX2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201027.002.42-0.04%-0.002.422.42ขาย
QGZ2020 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201124.002.600.39%0.012.602.60แนะนำให้ขาย
QGF2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201228.002.730.33%0.012.732.73แนะนำให้ขาย
QGG2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210126.002.690.34%0.012.692.69แนะนำให้ขาย
QGH2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210223.002.580.39%0.012.582.58ขาย
QGJ2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210326.002.320.61%0.012.322.32ขาย
QGK2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210427.002.290.61%0.012.292.29ซื้อ
QGM2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210525.002.330.65%0.012.332.33ซื้อ
QGN2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210625.002.370.68%0.022.372.37ซื้อ
QGQ2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210727.002.380.63%0.012.382.38ซื้อ
QGU2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210826.002.370.60%0.012.372.37ซื้อ
QGV2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210927.002.390.55%0.012.392.39ซื้อ
QGX2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211026.002.460.49%0.012.462.46ซื้อ
QGZ2021 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211124.002.630.19%0.012.632.63ซื้อ
QGF2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211228.002.750.11%0.002.752.75ซื้อ
QGG2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220126.002.710.18%0.012.712.71ขาย
QGH2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220223.002.570.12%0.002.572.57ขาย
QGJ2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220328.002.32-0.17%-0.002.322.32ขาย
QGK2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220426.002.29-0.17%-0.002.292.29ขาย
QGM2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220525.002.33-0.17%-0.002.332.33ขาย
QGN2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220627.002.37-0.21%-0.012.372.37ขาย
QGQ2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220726.002.38-0.25%-0.012.382.38ขาย
QGU2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220826.002.38-0.29%-0.012.382.38ขาย
QGV2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220927.002.40-0.33%-0.012.402.40ขาย
QGX2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221026.002.47-0.32%-0.012.472.47ขาย
QGZ2022 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221125.002.64-0.30%-0.012.642.64แนะนำให้ขาย
QGF2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221227.002.76-0.29%-0.012.762.76แนะนำให้ขาย
QGG2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230126.002.72-0.29%-0.012.722.72แนะนำให้ขาย
QGH2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230223.002.60-0.31%-0.012.602.60แนะนำให้ขาย
QGJ2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230328.002.34-0.34%-0.012.342.34แนะนำให้ขาย
QGK2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230425.002.33-0.34%-0.012.332.33แนะนำให้ขาย
QGM2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230525.002.37-0.34%-0.012.372.37แนะนำให้ขาย
QGN2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230627.002.41-0.33%-0.012.412.41แนะนำให้ขาย
QGQ2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230726.002.42-0.33%-0.012.422.42แนะนำให้ขาย
QGU2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230828.002.42-0.33%-0.012.422.42แนะนำให้ขาย
QGV2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230926.002.45-0.33%-0.012.452.45แนะนำให้ขาย
QGX2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231026.002.52-0.32%-0.012.522.52แนะนำให้ขาย
QGZ2023 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231127.002.70-0.30%-0.012.702.70แนะนำให้ขาย
QGF2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231226.002.83-0.28%-0.012.832.83แนะนำให้ขาย
QGG2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240126.002.79-0.29%-0.012.792.79แนะนำให้ขาย
QGH2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240226.002.68-0.30%-0.012.682.68แนะนำให้ขาย
QGJ2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240325.002.42-0.33%-0.012.422.42แนะนำให้ขาย
QGK2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240425.002.40-0.33%-0.012.402.40แนะนำให้ขาย
QGM2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240528.002.43-0.33%-0.012.432.43แนะนำให้ขาย
QGN2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240625.002.46-0.32%-0.012.462.46แนะนำให้ขาย
QGQ2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240726.002.47-0.32%-0.012.472.47แนะนำให้ขาย
QGU2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240827.002.46-0.32%-0.012.462.46แนะนำให้ขาย
QGV2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240925.002.49-0.32%-0.012.492.49แนะนำให้ขาย
QGX2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241028.002.55-0.31%-0.012.552.55แนะนำให้ขาย
QGZ2024 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241125.002.73-0.29%-0.012.732.73แนะนำให้ขาย
QGF2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241226.002.85-0.28%-0.012.852.85
QGG2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250128.002.82-0.28%-0.012.822.82
QGH2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250225.002.73-0.29%-0.012.732.73
QGJ2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250326.002.47-0.32%-0.012.472.47
QGK2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250425.002.46-0.32%-0.012.462.46
QGM2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250527.002.49-0.32%-0.012.492.49
QGN2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250625.002.52-0.32%-0.012.522.52
QGQ2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250728.002.53-0.32%-0.012.532.53
QGU2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250826.002.52-0.32%-0.012.522.52
QGV2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250925.002.55-0.31%-0.012.552.55
QGX2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251028.002.61-0.31%-0.012.612.61
QGZ2025 E-MINI NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251124.002.77-0.29%-0.012.772.77
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ