สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
QGK2024E-mini Natural Gas Futures (May 2024)
2024-04-251.625−1.81%−0.0301.6701.600
มีแรงขาย
QGM2024E-mini Natural Gas Futures (Jun 2024)
2024-05-281.975−0.25%−0.0051.9801.960
มีแรงขาย
QGN2024E-mini Natural Gas Futures (Jul 2024)
2024-06-252.3200.00%0.0002.3252.310
มีแรงขาย
QGQ2024E-mini Natural Gas Futures (Aug 2024)
2024-07-262.435−0.20%−0.0052.4402.430
มีแรงขาย
QGU2024E-mini Natural Gas Futures (Sep 2024)
2024-08-272.440−0.20%−0.0052.4452.440
มีแรงขาย
QGV2024E-mini Natural Gas Futures (Oct 2024)
2024-09-252.5450.00%0.0002.5452.535
มีแรงขาย
QGX2024E-mini Natural Gas Futures (Nov 2024)
2024-10-282.970−1.98%−0.0603.0602.970
ปานกลาง
QGZ2024E-mini Natural Gas Futures (Dec 2024)
2024-11-253.520−1.26%−0.0453.5303.520
ปานกลาง
QGF2025E-mini Natural Gas Futures (Jan 2025)
2024-12-263.780−0.26%−0.0103.7803.780
มีแรงซื้อ
QGG2025E-mini Natural Gas Futures (Feb 2025)
2025-01-283.630−0.68%−0.0253.6303.630
ปานกลาง
QGH2025E-mini Natural Gas Futures (Mar 2025)
2025-02-253.270−0.76%−0.0253.2703.270
ปานกลาง
QGJ2025E-mini Natural Gas Futures (Apr 2025)
2025-03-263.070−0.49%−0.0153.0703.070
มีแรงซื้อ
QGK2025E-mini Natural Gas Futures (May 2025)
2025-04-253.130−0.48%−0.0153.1303.130
มีแรงซื้อ
QGM2025E-mini Natural Gas Futures (Jun 2025)
2025-05-273.300−0.30%−0.0103.3003.300
มีแรงซื้อ
QGN2025E-mini Natural Gas Futures (Jul 2025)
2025-06-253.485−0.14%−0.0053.4853.485
มีแรงซื้อ
QGQ2025E-mini Natural Gas Futures (Aug 2025)
2025-07-283.5350.00%0.0003.5353.535
มีแรงซื้อ
QGU2025E-mini Natural Gas Futures (Sep 2025)
2025-08-263.5000.00%0.0003.5003.500
มีแรงซื้อ
QGV2025E-mini Natural Gas Futures (Oct 2025)
2025-09-253.550−0.14%−0.0053.5503.550
มีแรงซื้อ
QGX2025E-mini Natural Gas Futures (Nov 2025)
2025-10-283.880+0.13%0.0053.8803.880
มีแรงซื้อ
QGZ2025E-mini Natural Gas Futures (Dec 2025)
2025-11-244.330+0.23%0.0104.3304.330
มีแรงซื้อ
QGF2026E-mini Natural Gas Futures (Jan 2026)
2025-12-264.590+0.22%0.0104.5904.590
มีแรงซื้อ
QGG2026E-mini Natural Gas Futures (Feb 2026)
2026-01-274.380+0.23%0.0104.3804.380
มีแรงซื้อ
QGH2026E-mini Natural Gas Futures (Mar 2026)
2026-02-243.845+0.39%0.0153.8453.845
มีแรงซื้อ
QGJ2026E-mini Natural Gas Futures (Apr 2026)
2026-03-263.480+0.72%0.0253.4803.480
มีแรงซื้อรุนแรง
QGK2026E-mini Natural Gas Futures (May 2026)
2026-04-273.520+0.72%0.0253.5203.520
มีแรงซื้อรุนแรง
QGM2026E-mini Natural Gas Futures (Jun 2026)
2026-05-263.685+0.68%0.0253.6853.685
มีแรงซื้อรุนแรง
QGN2026E-mini Natural Gas Futures (Jul 2026)
2026-06-253.865+0.65%0.0253.8653.865
มีแรงซื้อรุนแรง
QGQ2026E-mini Natural Gas Futures (Aug 2026)
2026-07-283.905+0.77%0.0303.9053.905
มีแรงซื้อรุนแรง
QGU2026E-mini Natural Gas Futures (Sep 2026)
2026-08-263.870+0.78%0.0303.8703.870
มีแรงซื้อรุนแรง
QGV2026E-mini Natural Gas Futures (Oct 2026)
2026-09-253.925+0.90%0.0353.9253.925
มีแรงซื้อรุนแรง
QGX2026E-mini Natural Gas Futures (Nov 2026)
2026-10-274.230+0.71%0.0304.2304.230
มีแรงซื้อรุนแรง
QGZ2026E-mini Natural Gas Futures (Dec 2026)
2026-11-244.690+0.64%0.0304.6904.690
มีแรงซื้อรุนแรง
QGF2027E-mini Natural Gas Futures (Jan 2027)
2026-12-284.955+0.61%0.0304.9554.955
มีแรงซื้อรุนแรง
QGG2027E-mini Natural Gas Futures (Feb 2027)
2027-01-264.725+0.53%0.0254.7254.725
มีแรงซื้อรุนแรง
QGH2027E-mini Natural Gas Futures (Mar 2027)
2027-02-234.030+0.62%0.0254.0304.030
มีแรงซื้อรุนแรง
QGJ2027E-mini Natural Gas Futures (Apr 2027)
2027-03-253.500+0.43%0.0153.5003.500
มีแรงซื้อรุนแรง
QGK2027E-mini Natural Gas Futures (May 2027)
2027-04-273.525+0.71%0.0253.5253.525
มีแรงซื้อรุนแรง
QGM2027E-mini Natural Gas Futures (Jun 2027)
2027-05-253.675+0.41%0.0153.6753.675
มีแรงซื้อ
QGN2027E-mini Natural Gas Futures (Jul 2027)
2027-06-253.835−0.13%−0.0053.8353.835
มีแรงซื้อ
QGQ2027E-mini Natural Gas Futures (Aug 2027)
2027-07-273.865−0.39%−0.0153.8653.865
มีแรงซื้อ
QGU2027E-mini Natural Gas Futures (Sep 2027)
2027-08-263.830−0.39%−0.0153.8303.830
มีแรงซื้อ
QGV2027E-mini Natural Gas Futures (Oct 2027)
2027-09-273.875−0.64%−0.0253.8753.875
มีแรงซื้อ
QGX2027E-mini Natural Gas Futures (Nov 2027)
2027-10-264.205−0.59%−0.0254.2054.205
มีแรงซื้อ
QGZ2027E-mini Natural Gas Futures (Dec 2027)
2027-11-244.655−0.21%−0.0104.6554.655
มีแรงซื้อ
QGF2028E-mini Natural Gas Futures (Jan 2028)
2027-12-284.910−0.41%−0.0204.9104.910
มีแรงซื้อ
QGG2028E-mini Natural Gas Futures (Feb 2028)
2028-01-264.685−0.43%−0.0204.6854.685
มีแรงซื้อ
QGH2028E-mini Natural Gas Futures (Mar 2028)
2028-02-244.005−0.50%−0.0204.0054.005
มีแรงซื้อ
QGJ2028E-mini Natural Gas Futures (Apr 2028)
2028-03-283.440−0.58%−0.0203.4403.440
มีแรงซื้อ
QGK2028E-mini Natural Gas Futures (May 2028)
2028-04-253.455−0.43%−0.0153.4553.455
มีแรงซื้อ
QGM2028E-mini Natural Gas Futures (Jun 2028)
2028-05-253.610−0.41%−0.0153.6103.610
มีแรงซื้อ
QGN2028E-mini Natural Gas Futures (Jul 2028)
2028-06-273.770−0.40%−0.0153.7703.770
มีแรงซื้อ
QGQ2028E-mini Natural Gas Futures (Aug 2028)
2028-07-263.800−0.39%−0.0153.8003.800
มีแรงซื้อ
QGU2028E-mini Natural Gas Futures (Sep 2028)
2028-08-283.765−0.26%−0.0103.7653.765
มีแรงซื้อ
QGV2028E-mini Natural Gas Futures (Oct 2028)
2028-09-263.805−0.26%−0.0103.8053.805
มีแรงซื้อ
QGX2028E-mini Natural Gas Futures (Nov 2028)
2028-10-264.125−0.12%−0.0054.1254.125
มีแรงซื้อ
QGZ2028E-mini Natural Gas Futures (Dec 2028)
2028-11-274.575+0.22%0.0104.5754.575
มีแรงซื้อ
QGF2029E-mini Natural Gas Futures (Jan 2029)
2028-12-264.850+0.52%0.0254.8504.850
มีแรงซื้อรุนแรง
QGG2029E-mini Natural Gas Futures (Feb 2029)
2029-01-264.620+0.33%0.0154.6204.620
มีแรงซื้อรุนแรง
QGH2029E-mini Natural Gas Futures (Mar 2029)
2029-02-233.940+0.38%0.0153.9403.940
มีแรงซื้อรุนแรง
QGJ2029E-mini Natural Gas Futures (Apr 2029)
2029-03-263.375−0.15%−0.0053.3753.375
มีแรงซื้อ
QGK2029E-mini Natural Gas Futures (May 2029)
2029-04-253.400−0.15%−0.0053.4003.400
มีแรงซื้อ
QGM2029E-mini Natural Gas Futures (Jun 2029)
2029-05-253.570−0.14%−0.0053.5703.570
มีแรงซื้อ
QGN2029E-mini Natural Gas Futures (Jul 2029)
2029-06-263.7450.00%0.0003.7453.745
มีแรงซื้อ
QGQ2029E-mini Natural Gas Futures (Aug 2029)
2029-07-263.7900.00%0.0003.7903.790
มีแรงซื้อ
QGU2029E-mini Natural Gas Futures (Sep 2029)
2029-08-283.7550.00%0.0003.7553.755
มีแรงซื้อ
QGV2029E-mini Natural Gas Futures (Oct 2029)
2029-09-253.820+0.13%0.0053.8203.820
มีแรงซื้อ
QGX2029E-mini Natural Gas Futures (Nov 2029)
2029-10-264.135+0.12%0.0054.1354.135
มีแรงซื้อ
QGZ2029E-mini Natural Gas Futures (Dec 2029)
2029-11-274.575+0.11%0.0054.5754.575
มีแรงซื้อ