สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ ชาร์ต Forward Curve

เส้นโค้งไปข้างหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ ด้านล่างสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าการซื้อสัญญาตอนนี้สมเหตุสมผลเพียงใด และค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันแสดงถึงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันตามราคาเสนอซื้อและขอที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญากับเวลาที่ครบกำหนด