สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ QG1!

QG1! NYMEX_MINI
QG1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ก๊าซธรรมชาติ NYMEX_MINI
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

QG1! ชาร์ต

Trade Futures Commission Free for 1-Month with a New Account ($349 Value)AD เริ่มต้นเทรด

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ
 
   
ก๊าซธรรมชาติ (เฮนรี่ฮับ)
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างก๊าซธรรมชาติ
 
   
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างก๊าซธรรมชาติ