KENGEN LTDKENGEN LTDKENGEN LTD

KENGEN LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KEGN พื้นฐาน

KENGEN LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย KEGN คือ 0.32 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 0.59 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 2.59 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: KES
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย