KENGEN LTDKENGEN LTDKENGEN LTD

KENGEN LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KEGN พื้นฐาน

KENGEN LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลKEGN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 KES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 13.33%