CROWN PAINTS KENYA PLCCROWN PAINTS KENYA PLCCROWN PAINTS KENYA PLC

CROWN PAINTS KENYA PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CRWN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CROWN PAINTS KENYA PLC

สินทรัพย์รวมของ CRWN สำหรับ H2 23 คือ 9.29 B KES ซึ่งมากกว่า 14.20% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 40.78% ใน H2 23 เป็น 6.15 B KES

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: KES
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี