CROWN PAINTS KENYA PLCCROWN PAINTS KENYA PLCCROWN PAINTS KENYA PLC

CROWN PAINTS KENYA PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CRWN พื้นฐาน

CROWN PAINTS KENYA PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCRWN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.00 KES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 10.40%