AXIS BANK

AXISBANK NSE
AXISBANK
AXIS BANK NSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AXISBANK financial statements

สรุปทางการเงินของ AXIS BANK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AXISBANK คือ 2.448T EPS TTM ของบริษัทคือ 27.82, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 28.74 วันที่ของรายได้ AXIS BANK ถัดไปคือ 4 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 11.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด