AXIS BANKAXIS BANKAXIS BANK

AXIS BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AXISBANK พื้นฐาน

AXIS BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ AXISBANK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 378.36 B INR และเพิ่มขึ้น 7.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 75.99 B INR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM