ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OKTA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Okta, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OKTA คือ 9.912B USD วันที่ของรายได้ Okta, Inc ถัดไปคือ 2 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.08 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้