Okta, Inc.Okta, Inc.Okta, Inc.

Okta, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OKTA พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Okta, Inc.

สินทรัพย์รวมของ OKTA สำหรับ Q1 24 คือ 8.96 B USD, 0.38% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 3.19% ใน Q1 24 เป็น 3 B USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี