Intel Corporation

INTC NASDAQ
INTC
Intel Corporation NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

INTC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Intel Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ INTC คือ 105.812B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 4.69 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.67% และ P/E คือ 5.66 วันที่ของรายได้ Intel Corporation ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.35 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้