FAT Brands Inc

FATNASDAQ
FAT
FAT Brands IncNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FAT พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ FAT Brands Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FAT คือ 116.488M USD วันที่ของรายได้ FAT Brands Inc ถัดไปคือ 28 มีนาคม ค่าประมาณคือ -0.99 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้