Adeia Inc.Adeia Inc.Adeia Inc.

Adeia Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADEA พื้นฐาน

Adeia Inc. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย ADEA คือ 3.75 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.52 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 130.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย