Adeia Inc.Adeia Inc.Adeia Inc.

Adeia Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ADEA พื้นฐาน

Adeia Inc. สรุปรายได้

รายได้ Adeia Inc. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 388.80 M USD ซึ่งส่วนใหญ่ 338.71 M USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Recurring. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Adeia Inc. 293.67 M USD, และปีก่อนนั้น 366.53 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ