บริษัท แอปเปิล AAPL

AAPLNASDAQ
AAPL
บริษัท แอปเปิลNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Electronic Technology
อุตสาหกรรม: Telecommunications Equipment
Apple, Inc. มีส่วนร่วมในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์เสริม รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงานผ่านส่วนงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่อไปนี้: อเมริกา ยุโรป จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น และส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก ในส่วนทางฝั่งอเมริกาประกอบด้วยอเมริกาเหนือและใต้ ในส่วนของยุโรปประกอบด้วยประเทศในยุโรป เช่นเดียวกับอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ส่วน Greater China ประกอบด้วยจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ส่วนที่เหลือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยออสเตรเลียและประเทศในเอเชีย ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ได้แก่ iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, ผลิตภัณฑ์ Beats, Apple Care, iCloud, ร้านค้าเนื้อหาดิจิทัล, สตรีมมิ่ง และบริการออกใบอนุญาต บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยสตีเวน พอล จ็อบส์, โรนัลด์ เจอรัลด์ เวย์น และสตีเฟน จี. วอซเนียกในปี 2520 และมีสำนักงานใหญ่ในคูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย