IGB BERHADIGB BERHADIGB BERHAD

IGB BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IGBB พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ IGB BERHAD

สินทรัพย์รวมของ IGBB สำหรับ Q4 23 คือ 8.72 B MYR, 4.02% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 7.14% ใน Q4 23 เป็น 4.52 B MYR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: MYR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี