ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VTBR พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ VTB พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ VTBR คือ 237.457B RUB วันที่ของรายได้ VTB ถัดไปคือ 10 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.00 RUB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้