ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VTBR พื้นฐาน

VTB earnings and revenue

VTBR earnings for the last quarter are 0.01 RUB whereas the estimation was 0.01 RUB which accounts for 30.25% surprise. Company revenue for the same period amounts to 209.10B RUB despite the estimated figure of 204.34B RUB. Estimated earnings for the next quarter are 0.00 RUB, and revenue is expected to reach 208.70B RUB. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of VTBR earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ