แม็กนิตแม็กนิตแม็กนิต

แม็กนิต

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MGNT พื้นฐาน

ข้อเท็จจริงสำคัญ

About

Magnit PJSC เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินการขายปลีกผ่านร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องสำอาง ไฮเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ บริษัทก่อตั้งโดย Sergey Nikolaevich Galitskiy ในปี 1994 และมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Krasnodar ประเทศรัสเซีย

การประเมินค่า

เมตริกพื้นฐานเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สรุป
ไม่มีข้อมูลที่ใช้ได้
ขณะนี้ไม่มีข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รายได้ หรือรายได้สุทธิที่จะแสดง
อัตราส่วนการประเมินค่า

ความเติบโตและการทำกำไร

ประสิทธิภาพและมาร์จิ้นล่าสุดของบริษัท

เงินปันผล

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ประวัติความเป็นมา และความยั่งยืน

MGNT ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
บริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลมาก่อนและในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะจ่ายเงินปันผลในอนาคตหรือไม่

ความมั่นคงทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัท