ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SPM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SAIPEM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SPM คือ 1.936B EUR วันที่ของรายได้ SAIPEM ถัดไปคือ 23 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ -0.05 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้